منابع آزمون نظام مهندسی معماری

منابع اعلام شده آزمون نظام مهندسی در سایت وزارت راه و شهرسازی که تحت نظر سازمان سنجش گرفته میشود به شرح زیر است: رشته معماري(طراحي) مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق) ۱۳۹۵ مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) ۱۳۹۶ مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) ۱۳۹۲ مبحث هجدهم (عايق‌بندي و […]