منابع آزمون نظام مهندسی معماری

منابع اعلام شده آزمون نظام مهندسی در سایت وزارت راه و شهرسازی که تحت نظر سازمان سنجش گرفته میشود به شرح زیر است:

رشته معماري(طراحي)

 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق) ۱۳۹۵
 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) ۱۳۹۶
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) ۱۳۹۲
 • مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۸۹
 • مباني طراحي معماري *
 • جزئيات اجرائي ساختمان *
 • ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹

*براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در موارد فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته معماري(نظارت)

 • مبحث يازدهم: (اجراي صنعتي ساختمان‌ها) ۱۳۹۲
 • مبحث دوازدهم: (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) ۱۳۹۲
 • مبحث سيزدهم: (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها (۱۳۹۵
 • مبحث چهاردهم: (تأسیسات مکانیکی) ۱۳۹۶ (دانلود غلط نامه مربوط به مبحث چهاردهم)
 • مبحث پانزدهم: (آسانسورها و پلکان برقي) ۱۳۹۲
 • مبحث شانزدهم: (تأسیسات بهداشتی) ۱۳۹۶
 • مبحث هفدهم: (لوله‌كشي گاز طبيعي) ۱۳۸۹
 • مبحث هجدهم: (عايق‌بندي و تنظيم صدا) ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم: (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۸۹
 • مبحث بيستم: (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶
 • مبحث بيست و يكم: (پدافند غير عامل) ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم: (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) ۱۳۹۲
 • راهنماي مبحث نوزدهم: (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۹۲
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي: (بخش هاي نظارت و اجرا) ۱۳۹۰
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان *
 • روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها *
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها *
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته معماري(اجرا)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم: (نظامات اداري) ۱۳۸۴
 • مبحث سوم: (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق) ۱۳۹۵
 • مبحث چهارم: (الزامات عمومي ساختمان) ۱۳۹۶
 • مبحث پنجم: (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) ۱۳۹۶
 • مبحث هفتم: (پي و پي‌سازی) ۱۳۹۲
 • مبحث هشتم: (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ۱۳۹۲
 • مبحث نهم: (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) ۱۳۹۹
 • مبحث دهم: (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) ۱۳۹۲ (دانلود غلط نامه مربوط به مبحث دهم)
 • مبحث يازدهم: (اجراي صنعتي ساختمان‌ها) ۱۳۹۲
 • مبحث دوازدهم: (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) ۱۳۹۲
 • مبحث سيزدهم: (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) ۱۳۹۵
 • مبحث چهاردهم: (تأسیسات مکانیکی) ۱۳۹۶ (دانلود غلط نامه مربوط به مبحث چهاردهم)
 • مبحث پانزدهم: (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به معماری) ۱۳۹۲
 • مبحث شانزدهم: (تأسیسات بهداشتی)۱۳۹۶
 • مبحث هفدهم: (لوله کشی گاز طبیعی)۱۳۸۹
 • مبحث هجدهم: (عايق‌بندي و تنظيم صدا) ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم: (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۸۹
 • مبحث بيستم: (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶
 • مبحث بيست و يكم: (پدافند غير عامل) ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم: (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) ۱۳۹۲
 • راهنماي مبحث نوزدهم: (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۹۲
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي: (بخش‌هاي نظارت و اجرا) ۱۳۹۰
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان *
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
 • روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان*
 • ضوابط و مقررات مربوط به نظام فني و اجرائي کشور*
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت ساز و امور قراردادها *
 • قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان‌ها
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان

پست های مشابه

دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

برای رفتن به صفحه این پست روی دکمه زیر کلیک کنید
مشاهده پست

ششمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

برای رفتن به صفحه این پست روی دکمه زیر کلیک کنید
مشاهده پست

چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری

برای رفتن به صفحه این پست روی دکمه زیر کلیک کنید
مشاهده پست

نظرات پست

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “