پروژه های منتشر شده

سال ساخت

لطفا برای تعیین حداقل و حداکثر سال ساخت دستگیره ها را جا به جا کرده و چند لحظه صبر کنيد

1340 ه.ش 1400 ه.ش 

متراژ ساختمان

لطفا برای تعیین حداقل و حداکثر متراژ دستگیره ها را جا به جا کرده و چند لحظه صبر کنيد

0 متر مربع 40000 متر مربع 

نوع ساختمان

لطفا برای جستجوی دقیق تر نوع ساختمان را انتخاب کنید و چند لحظه صبر کنيد

کاربری ساختمان

لطفا برای جستجوی دقیق، کاربری ساختمان را انتخاب کنید و چند لحظه صبر کنيد

” تمامی حقوق مادی و معنوی محتوا متعلق به پایگاه خبری جهان معماری می باشد “